top of page
BBC Hong Kong - AD Coating-logo.jpg

Anti-fouling Coating

Antifouling coating is een type beschermende laag dat wordt aangebracht op schepen, platformen en andere marine-installaties om te voorkomen dat er zich algen, schelpdieren of andere soorten organisch materiaal op hechten. Dit kan de prestaties van het vaartuig of de installatie negatief beïnvloeden door het toenemen van de weerstand van het water, het verminderen van de snelheid of het verhogen van het brandstofverbruik.

 

Het aanbrengen van antifouling coating kan ook helpen om de levensduur van het vaartuig of de installatie te verlengen door te voorkomen dat er schade ontstaat door het hechten van ongewenste organismen.

 

Er zijn verschillende soorten antifouling coating op de markt, die elk gebruikmaken van verschillende actieve bestanddelen om het hechten van organismen te verhinderen. Sommige coatings bevatten biociden, die giftig zijn voor bepaalde soorten organisch materiaal en dus helpen om het groeien van algen en schelpdieren te voorkomen. Andere coatings bevatten materialen die een fysieke barrière vormen die het hechten van organismen verhindert.

Lagen van Coating Met Antifouling - AD Coating-01.png
AntiFouling - A&D Coatings Antwerpen.PNG
IMG_0876.JPG
Geo Ocean - AD Coating-01.png
bottom of page